Disclaimer & Privacy

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud

2. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. Hoewel de content door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt de eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites van derden voor zover hiernaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiek toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan MC Coaching te worden verzocht.

 

Privacy

MC Coaching heeft een privacyverklaring opgesteld in het kader van de AVG. Lees hier de privacyverklaring van MC Coaching.